Το Λογισμικό
Print

Το Λογισμικό

rb0_9_7.jpg


Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για το πρόγραμμα Eu-hou  έχει σχεδιαστεί  για να λειτουργεί σα μια πολυπλατοφόρμα, μια πολύγλωσση εμπειρία  για το χειρισμό και την ανάλυση εικόνας στην τάξη. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει την εύχρηστη εφαρμογή των νέων ευκολιών και βασικά δεν απαιτεί καμία επιτόπια συντήρηση. Ανάλογα με τους παιδαγωγικούς πόρους ( δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα χρησιμότητας. Το λογισμικό διανέμεται δωρεάν. Μια άμεση επικοινωνία θα παρέχεται στους καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.