Πιλοτικά σχολεία
Print

Πιλοτικά σχολεία

Έχει ανακοινωθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλες τις χώρες εταίρους.  Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές θα έχουν πρόσβαση στις αρχικές πηγές που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του προγράμματος. Οι καθηγητές των πιλοτικών σχολείων που θα επιλεγούν από τους εταίρους, αναμένεται να ελέξουν και να εφαρμόσουν τα προιόντα  αυτά στην τάξη τους, που ήδη θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και στην εθνική γλώσσα κάθε εταίρου, στον δικτυακό τόπο του προγράμματος.  Ειδική γραμμή ("hot-line") θα υπάρχει για τους καθηγητές των πιλοτικών σχολείων και θα καταβάλεται προσπάθεια απάντησης όλων των ερωτημάτων σχετικά με το  Eu-Hou, μέσα σε λίγες εργάσιμες μέρες.

Click here to register.

List of registered Pilot Schools