What is Eu-Hou ?
Print

What is Eu-Hou ?

Hands-On Universe, Europe, čímž frontline interaktivní astronomie do třídy, je v souladu s obecným cílem, kterým se obnovují výuce přírodovědných předmětů. Re-probuzení zájmu o vědu v mladé generace se předpokládá prostřednictvím astronomie a využívání nových technologií, které by měly problém středních a vysokých škol žáky. Primární cílovou skupinou budou tedy učitelé, kteří se budou podílet prostřednictvím pilotního projektu pro školy široce inzerované.

Projekt je založen na skutečných pozorování, případně získali žáci sami ve třídách díky buď evropské a celosvětové sítě teleskopů automatické provozovaných prostřednictvím internetu nebo didaktické nástroje (Webcam systém, radiotelescope), vyvinuté v rámci tohoto projektu. Tato pozorování mohou být vykonávány ve třídách s konkrétním software navržen tak, aby žákům přátelský. Jsou integrovány do pedagogické zdroje postavena v úzké spolupráci mezi výzkumnými pracovníky a práci učitelů. Zdroje vyvinuté v rámci tohoto projektu budou zveřejněny na webu. Zároveň budeme zachovávat informovat o nejnovějším vývoji a činnostech.