Με το τηλεσκόπιο Hubble Space μπορείτε να παρατηρήσετε μέσω των ασκήσεων που έχουν ειδικά διαμορφωθεί για τα πεδία Deep Field and Ultra-Deep field.