ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ COMENIUS - Υποβάλλετε Αιτήσεις Συμμετοχής

Ο κύριος σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών συναντήσεων είναι να αφυπνίσει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για την επιστήμη με τη βοήθεια της ερευνητικής μεθόδου. Η ανανέωση της επιστημονικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω της αστρονομίας, η οποία πάντα αποτελεί ισχυρό κίνητρο, και μέσω της χρήσης νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας - ICT. Εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς σε μια ποικιλία αστρονομικών προγραμμάτων που βασίζονται στην έρευνα, τους συναρπάζουμε, τους ενθουσιάζουμε και τους παρακινούμε να διδάξουν την επιστήμη/την τεχνολογία/τα μαθηματικά.

Η εκπαίδευση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες στο ICT, στα μαθηματικά και στη φυσική. Το πρόγραμμα EU-HOU δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε ενδιαφέρουσες διεθνείς συνεργασίες και ταυτόχρονα να εγείρουν στους μαθητές τους τον ενθουσιασμό για τις επιστήμες/την τεχνολογία/τα μαθηματικά.

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: