Πως Σχετίζεται το EU-HOU με το Φετινο Νόμπελ Φυσικής;

Το Supernova Cosmology Project και το Hands-on Universe συν-ιδρύθηκαν και τα δύο από τον Carl Pennypacker. Και τα δύο έγιναν δυνατά χάρη στα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής. Πολλοί μαθητές σε όλο τον κόσμο, μέσω του Global Hands-on Universe, μπόρεσαν να αναλύσουν εικόνες Υπερκαινοφανών Τύπου Ια, πριν αυτές οδηγήσουν τους Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt και Adam G. Riess στην απόκτηση του φετινού Νόμπελ Φυσικής.

Διαβάστε περισσότερα για την τιμητική σχέση του EU-HOU με τους δέκτες του βραβείου Νόμπελ 2011 στο
http://www.site.galileoteachers.org/index.php?option=com_content&view=article&id=186:hands-on-universe-and-the-supernova-cosmology-project-connections&catid=56:reports&Itemid=73