Νέα Αισθητικοκινητική Δραστηριότητα - Μοντελοποίηση του Γαλαξία μας

Στη διάρκεια του τελευταίου εκπαιδευτικού εργαστηρίου του EU-HOU που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 2-6 Απριλίου 2012 με τη συμμετοχή 13 δασκάλων από 7 χώρες, παρουσιάστηκε μια νέα αισθητικοκινητική δραστηριότητα από τον Alexander Rudolph (Cal Poly Pomona, USA).

Σκοπός η ανάδειξη της πρόσφατης δραστηριότητας του προγράμματος EUHOU-MW που αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου ραδιοτηλεσκοπίων για τη χρήση σε σχολεία, που επιτρέπει τη μέτρηση του αερίου υδρογόνου στο Γαλαξία μας. Οι παρατηρήσεις γίνονται εξ'αποστάσεως με τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, οπότε οι μικροί παρατηρητές μπορούν να ανιχνεύσουν την ταχύτητα του αερίου όπως περιγράφεται σε αυτή την αισθητικοκινητική δραστηριότητα.

Το πλήρες κείμενο και οι οδηγίες της δραστηριότητας έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και θα είναι διαθέσιμα σε ένα CD-ROM που θα περιλαμβάνει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος EUHOU-MW.