Grundidén för projektet är det praktiska användandet av verkliga astronomiska data som kan erhållas och bearbetas i klassrummet. Dessa data finns antingen med i laborationen eller kan fås med hjälp av en labutrustning via Internet - antingen direkt eller om några dagar från observatorier runt hela världen. Laborationerna som presenteras här är inspirerade av verkliga observationer och utformade av forskare samt godkända och provade av pedagoger och lärare i de olika deltagarländerna.
Dessa övningar siktar inte på att vara en fullständig kurs i astronomi utan skall ses som ett viktigt komplement för att få eleverna att förstå hur en astronomisk observation utförs i praktiken och hur observerad data skall behandlas för att erhålla kunskap om solsystemet, Vintergatan och den oändliga rymden. Eftersom astronomi är "Big Science" innebär det att laborationerna utnyttjar kunskaperna som delgetts eleverna i de flesta naturvetenskapliga ämnen och speciellt i fysik och matematik.

Ett särskilt pedagogiskt dataprogram har utvecklats för att i klassrummet behandla de erhållna data från laborationerna.

 1. Den mikroskopiska världen.
 2. Vi mäter världen omkring oss.
 3. Jorden sedd från rymden.
 4. Vårt solsystem.
 5. Vår plats i rymden.
 6. Radioastronomi.
 7. Vårt universum.

  There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

  Subcategories

  • The Microscopic World
   Interactive exercise relating to the optical microscope and scales and sizes using a slipe graticule and slide-sets?
  • Measuring the World around us
   Introducing the ruler, meter-rule and km distance scale in the classroom.
  • The Earth from Space

   Introducing remote sensing, image-processing and the ESA EDUSPACE learning environment. Bringing together kwoledge gained from previous exercises and learning how to manipulate digital images.

   Highlight light pollution and raise awareness of easy solutions and remedies.

  • Vårt solsystem
   Här finns laborationer som använder webbkameran. Vi observerar Jupiters månar, inför den astronomiska enheten och använder solsystemet som ett mattelabb!


  • Radioastronomi
   Med hjälp av radiovågor från vätgasen i Vintergatans spiralarmar kan vi med en parabolantenn och en hyperkänslig radioutrustning göra en karta över vår Vintergata som har en diameter på 100000 ljusår.