Vad är Eu-Hou ?
Print

Vad är EUHOU ?

Hands-On Universe Europe, EUHOU, verkar för att föra in den nyaste interaktiva astronomin i klassrummen och har som mål att förnya undervisningen av vetenskap. Vi arbetar för att skapa intresse för vetenskap hos den yngre generationen med hjälp av  nya tekniska framsteg inom astronomin, som borde locka elever i både grundskola och gymnasium att förkovra sig i "Big Science". Den primära målgruppen för programmet är därför lärare som vill genomgå en kort utbildning i de många astronomiska laborationerna och som sedan kan föra vidare dessa kunskaper till andra lärare. Det finns redan nu pilotskolor med sådana lärare.

euhoumayor.jpg

Projektet baseras på att verkliga observationer kan göras i klassrummet av eleverna själva tack vare antingen ett europeiskt eller världsomspännande nät av automatiska teleskop, som kan köras över Internet eller andra pedagogiska instrument som webbkameran eller antennen för radioastronomi, utvecklade för detta projekt. Dessa observationer kan utföras i klassrummet med hjälp av datorprogram som är utvecklade för att vara användarvänliga och pedagogiska. Laborationerna har utvecklats i nära samarbete mellan forskare och lärare för att uppfylla kraven på att både vara pedagogiska och vetenskapligt riktiga. De hjälpmedel för undervisning som utvecklats av Eu-HOU kommer att bli tillgängliga på hemsidan där vi också informerar om aktiviteter och nyheter.

Trevlig läsning... ;-)